Aguts

UNITATS PER A TRASTORNS MENTALS AGUTS

La unitat d’aguts està concebuda per a pacients en fase de descompensació per culpa d’un trastorn mental agut o greu, que requereix tractament psiquiàtric de forma intensiva, en un entorn controlat i amb mesures de seguretat. La previsió d’estada és de 21 dies, assegurant la continuïtat de tractament en un espai ambulatori.

IDIOMES AMB TRADUCCIÓ AUTOMÀTICA

ÚLTIMES NOTÍCIES

Accés