Teléfono: 931 171 074

Hestia Duran i Reynals

Memorias

Política de qualitat

Hestia Duran i Reynals neix el 2015 sobre els fonaments de la Fundació Sociosanitària de Barcelona. Es tracta d’una concessió administrativa del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, que va començar el 2004 per promoure assistència sociosanitària i psiquiàtrica, investigació i estudis de noves formes de tractament per a les malalties mentals i de la gent gran.

Hestia Duran i Reynals presta serveis d’atenció sociosanitària (llarga estada, convalescència i cures pal·liatives) i de salut mental en règim d’hospitalització i d’Hospital de Dia, seguint una acurada política de qualitat.

Llarga estada: 176 llits

Convalescència: 116 llits

Cures Pal·liatives: 22 llits

Unitat de SIDA: 3 llits

Subaguts: 10-12 llits

Hospital de Dia: 18 places

Unitat de Psiquiatria d’Aguts: 19 llits

Unitat de Psiquiatria de Subaguts: 27 llits

Unitat de psiquiatria de Llarga Estada: 13 llits

Programa especial de TLP (Trastorn Límit de la Personalitat)

Telèfon: 93 417 04 00
Mòbil: 663 360 910
Adreça: Avinguda de la Gran Via, 199, 08908 L’Hospitalet de Llobregat, Barcelona

IDIOMES AMB TRADUCCIÓ AUTOMÀTICA

ÚLTIMES NOTÍCIES

Accés