Teléfono: 931 171 074

Hestia Santa María

Situat estratègicament al centre històric de la ciutat de Pontevedra, Hestia Santa María és el centre sociosanitàri de referència a Galícia. L’edifici va obrir les seves portes l’any 1949 amb el nom de Sanatori Santa María, va funcionar com a maternitat i va ser rehabilitat pel seu ús sociosanitari en 1999.

Des de llavors ha vingut oferint els seus serveis com a recurs d’hospitalització per atendre a pacients crònics complexos o convalescents que requereixen atencions especialitzades i personalitzades, formant part de la xarxa sociosanitària pública gallega, SERGAS, i mantenint, a més, la seva aposta pel sector residencial sociosanitari privat.

Unitat de llarga estada i convalescència: 70 llits

Teléfon: 98 685 65 62
Adreça: Av. Santa María, 9, 36002 Pontevedra

IDIOMES AMB TRADUCCIÓ AUTOMÀTICA

ÚLTIMES NOTÍCIES

Accés