Teléfono: 931 171 074

Hospital de dia

HOSPITAL DE DIA

Aquest tipus d’hospitalització parcial és per a pacients que, tot i que tenen un bon suport als seus domicilis, no poden ser atesos durant les 24 hores del dia. Està destinat a persones amb malalties neurològiques o danys cerebrals, que requereixen mesures integrals de suport, rehabilitació, tractament o diagnòstic, i seguiment especialitzat en règim diürn ambulatori.

Els Hospitals de Dia permeten que els pacients continuïn vivint a les seves llars; ajuden a rehabilitar les seves capacitats físiques, cognitives, emocionals i de conducta; promouen l’autonomia dels usuaris; afavoreixen la inclusió dels familiars en el procés terapèutic; milloren la dinàmica familiar i donen suport emocional als pacients i cuidadors.

IDIOMES AMB TRADUCCIÓ AUTOMÀTICA

ÚLTIMES NOTÍCIES

Accés