Teléfono: 931 171 074

Hospital Hestia Madrid

Memòries

Política de qualitat

Hospital Hestia Madrid és un centre sociosanitari per a persones que necessiten cures continuades i perllongats en el temps, sobretot a causa de les malalties cròniques que pateixen. Està situat a la zona nord de Madrid, al costat de la Universitat Autònoma, en un espai envoltat de naturalesa, òptim per afavorir el procés assistencial.

Atenció continuada: 198 llits (215 llits)

Cures pal·liatives: 30 llits

Telèfon: 91 734 05 00
Mòbil: 627 082 971
Adreça: Carretera de Colmenar (M-607), km. 16, 28049 Madrid

IDIOMES AMB TRADUCCIÓ AUTOMÀTICA

ÚLTIMES NOTÍCIES

Accés