Llarga estada

UNITATS DE LLARGA ESTADA

Destinades a persones amb necessitat d’atenció sociosanitària continuada, que pateixen malalties o processos crònics i diferents nivells de dependència i graus de complexitat, les cures dels quals que no poden proporcionar-se fora del context sanitari (domicili o plaça residencial social).

Els usuaris són persones amb grans incapacitats, pacients que necessiten una atenció mèdica continuada, persones que requereixen cures complexes o pateixen descompensacions freqüents de la seva malaltia i malalts terminals amb pronòstic relativament llarg.

IDIOMES AMB TRADUCCIÓ AUTOMÀTICA

ÚLTIMES NOTÍCIES

Accés