Llarga estada

LLARGA ESTADA EN SALUT MENTAL

La llarga estada en salut mental està concebuda per a pacients amb un trastorn mental greu que requereix tractament psiquiàtric i psicològic en un entorn controlat i de forma continuada.

La llarga estada està justificada per la fragilitat i la inestabilitat de la malaltia mental, per la constatació de reingressos freqüents amb nul·la estabilitat en un marc hospitalari o per la necessitat d’intervenció psicoterapeuta intensiva.

La previsió d’estada és d’1 a 2 anys, assegurant la continuïtat de tractament posterior en un espai hospitalari parcial o de forma ambulatòria.

IDIOMES AMB TRADUCCIÓ AUTOMÀTICA

ÚLTIMES NOTÍCIES

Accés