Residència i Centre de Dia Sant Lluís

Memòries

És un centre de titularitat municipal (Ajuntament de Sant Lluís) a Menorca. La seva construcció es va finalitzar l’any 2010 i va obrir portes al desembre del mateix any. Disposa de 26 places de Residència i 20 de Centre de Dia.

D’aquestes, un total de 15 places de residència i 10 de centre de dia són finançades pel Govern Balear dins del programa d’atenció a la dependència. La resta de places són de finançament municipal, amb aportació de l’usuari.

Les places residencials ofereixen als seus usuaris serveis d’allotjament, restauració, bugaderia, perruqueria, atenció sanitària, psicològica i social, podologia, fisiotoerapia, teràpies de suport i ocupaciona.

Per la seva banda, el Centre de Dia compta amb els serveis de restauració, podologia, fisioteràpia, atenció psicològica i teràpies de suport i ocupacional.

Residència: 26 llits

Centre de dia: 20 places

Telèfon: 871 777 940
Mòbil: 661 161 605
Adreça: Carrer Batle Pere Tudurí s/n, 07710 Sant Lluís (Illes Balears)

IDIOMES AMB TRADUCCIÓ AUTOMÀTICA

ÚLTIMES NOTÍCIES

Accés