Teléfono: 931 171 074

Subaguts

UNITATS DE SUBAGUTS

La unitat de subaguts està destinada a pacients que requereixen estades breus, que oscil·len entre els 7 i 14 dies, ja sigui per recuperar-se d’un procés agut que s’ha complicat o d’una reagudització d’una patologia crònica. Són persones que tornen al seu domicili i que, generalment, procedeixen de serveis generals d’urgències d’hospitals o ambulatoris.

IDIOMES AMB TRADUCCIÓ AUTOMÀTICA

ÚLTIMES NOTÍCIES

Accés