Teléfono: 931 171 074

Subaguts

UNITATS PER A TRASTORNS MENTALS SUBAGUTS

Unitat per a pacients en fase de descompensació d’un trastorn mental greu, que requereix tractament psiquiàtric i psicològic en un entorn controlat. La previsió d’estada és de 90 dies, assegurant la continuïtat de tractament en un espai ambulatori. L’hospitalització més dilatada en el temps està justificada per la falta de compliment del tractament en l’espai domiciliari o per la necessitat d’implementar un tractament psicològic intensiu que abordi altres aspectes de la malaltia.

IDIOMES AMB TRADUCCIÓ AUTOMÀTICA

ÚLTIMES NOTÍCIES

Accés