Teléfono: 931 171 074

Teràpia ocupacional

El principal objectiu del departament de Teràpia Ocupacional és aconseguir el major grau d’autonomia dels usuaris en les seves activitats de la vida diària. Els professionals ajuden els pacients a desenvolupar aspectes motrius i cognitius, a prevenir la incapacitat, i a adaptar l’activitat o l’entorn de la persona per aconseguir la seva màxima independència i augmentar la seva qualitat de vida.

IDIOMES AMB TRADUCCIÓ AUTOMÀTICA

ÚLTIMES NOTÍCIES

Accés