Transtorns d’alimentació

TRASTORNS ALIMENTACIÓ

Servei integral de tractament de Trastorns de la Conducta Alimentària indicat per aquells casos que requereixen una major contenció que en els abordatges ambulatoris, però que no necessiten una atenció permanent i continuada les 24 hores del dia. S’organitza al voltant de diferents fases, essent aquestes seqüencials i progressives, tant en intensitat com en intervenció.

IDIOMES AMB TRADUCCIÓ AUTOMÀTICA

ÚLTIMES NOTÍCIES

Accés